de Kwast

 

 

Ik ben Marja Roodsant en woon in het mooie Bath aan de Westerschelde.
  
De website naam de Kwast komt eigenlijk voort uit het feit dat mijn overleden partner schilder was. Zelf ben ik gaan schilderen, als een soort uitlaatklep toen hij ziek werd.

Mijn huidige partner heeft mij daarmee enorm gestimuleerd. 
Door hem ben Ik gaan fotograferen. Fotograferen doe ik met een Canon SX60 of met mijn mobiel Huawei Nova T5.

De gedichtjes bij foto's is vaak op en zeker met gevoel. De gedichtjes komen meestal zomaar binnen en als ik ze niet direct opschrijf ben ik het weer kwijt.
  
Men zegt wel dat dingen die de moeite waard zijn nooit makkelijk zijn. 
Net als iedereen ben ook ik onderweg de nodige hobbels tegengekomen. Maar ook als het kon, zou ik daar niets aan veranderen! 
Waarom? Omdat ik op deze reis ontzettend veel geleerd heb en heb kunnen bewijzen dat mijn diensten in de echte wereld resultaat opleveren.

Mocht u een foto willen gebruiken, op zich geen probleem. 
Maar laat het mij even weten en stuur even een mailtje... [email protected]My name is Marja Roodsant and I live in beautiful Bath on the Westerschelde.
   
The website name de Kwast actually comes from the fact that my deceased partner was a painter. I started painting myself, as a kind of outlet when he got sick.


My current partner has stimulated me enormously.
And because of him I started photographing. I photograph with a Canon SX60 or with my mobile Huawei Nova T5.


The poems with photos are often and certainly with feeling. The poems usually just come in and if I don't write them down immediately, I lose it again.
   
It is said that things that are worthwhile are never easy.
Just like everyone else, I have also encountered the necessary bumps along the way. But even if I could, I wouldn't change that!
Why? Because I have learned a lot on this journey and have been able to prove that my services in the real world yield results.

If you want to use a photo, no problem in itself.
But let me know and send me an email... [email protected]